Vadehavets og marskens natur og mennesker

v/ leder af Vadehavscentret, cand. Scient. Klaus Melbye  

søndag 03. juli 2016 kl. 19:30
1 gang
Rødding Højskole og Folkeuniversitetet