Var trælle kilden til bronzealderens rigdom?

v/ Martin Mikkelsen  

tirsdag 05. februar 2019 kl. 19:30
1 gang
Bjerringbro Folkeuniversitetskomité

Var trælle kilden til bronzealderens rigdom?
Det spørgsmål giver arkæolog Martin Mikkelsen sit svar på i aftenens foredrag.
At der var trælle i vikingetiden er velkendt både fra skriftlige kilder og enkelte arkæologiske fund.
Men var der trælle før vikingetiden? Ikke hvis man skal tro diverse Danmarkshistorier eller den arkæologiske forskning, hvor ingen seriøst har forsøgt at finde ud af om der var trælle. Arkæologiske undersøgelser de sidste 20 år tyder på, at danmarkshistorien skal skrives om. I hvert fald i bronzealderen ser det ud til, at trælle fandtes på de fleste gårde. Hvis det var tilfældet har det vidtrækkende konsekvenser for forståelsen af datidens samfund. Var trællene helt centrale for skabelsen af den overskudsproduktion, der gjorde det muligt at hente store mængder af bronze hjem fra mange fjernt liggende steder i Europa? Og hvorfor har vi ikke seriøst beskæftiget os med muligheden for trælle i Danmarks fortid? Skyldes det nationalromantiske forestillinger om den ædle vilde, der levede i pagt med
naturen.


50 kr incl kaffe eller the.