Velkommen til BINK-alderen

v/ Professor, ph.d. Steen Rasmussen, SDU  

tirsdag 01. november 2016 kl. 15:30
4 gange
Sønderborg Folkeuniversitet

 

De levende og intelligente teknologier, støttet af digitaliseringen, er i gang med at transformere verden til noget, som vi i dag har svært ved at forestille os.

Tirsdag den 01.11.: BINK-teknologierne – som er en økologi af teknologier, der bl.a. er skabt af en konvergens mellem Bio-, Info-, Nano- og Kogno-videnskaberne. For at forstå, hvad der foregår, opsummeres nogle af de grundlæggende videnskabelige og teknologiske forandringer.

Tirsdag den 08.11.: BINK-økonomien – BINK-økonomien er på centrale punkter fundamentalt anderledes end vores industrielle økonomi. Bliver der arbejde til alle? Hvem får magten?

Tirsdag den 15.11.: BINK-samfundet – lokalt, nationalt og internationalt. Hvad betyder teknologiforandringerne for os som mennesker og for vores institutioner? Kan regioner gå foran med lokal implementering af BINK-teknologier og institutioner, som nogle f.eks. har gjort mht. CO2-neutralitet?

Tirsdag den 22.11.: BINK-narrativer – hvordan skaber vi mening i vores nye virkelighed? Som følge af den teknologiske udvikling er de gamle narrativer ikke længere tilstrækkelige, ligesom nye narrativer blev skabt, da vi udviklede os fra et bondesamfund til et industrisamfund.

I samarbejde med Project Zero, Sønderborg


360 kr.