Verdenshistorien – Tåbelighedernes Kavalkade

v/ Cand.mag. Kåre Johannessen  

søndag 17. januar 2016 kl. 13:30
1 gang
Nysted Folkeuniversitet

Når man ser på verdenshistorien, kan det ind imellem se ud, som om menneskeheden er en flok lallende fjolser. Det er der naturligvis en forklaring på… vi ER en flok fjolser! Det er på én gang interessant og foruroligende at høre, hvilke vanvittige udtalelser denne verdens store ledere gennem tiderne har gjort sig skyldige i.

I dette muntre foredrag fremlægges en mængde eksempler på, hvilke snæversynede, indskrænkede og rent ud idiotiske udtalelser, magthavere og meningsdannere op gennem historien har gjort sig selv til grin med. Hør f.eks. guldkorn fra Winston Churchill, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, Mahatma Ghandi, Martin Luther og en lang række andre kendte og mindre kendte kloge hoveder!


60 kr.