Vikinger i Stoholm

v/ Arkæolog Kamilla Fiedler Terkildsen  

mandag 25. januar 2016 kl. 19:30
1 gang
Skive Folkeuniversitet

Hvor Jordbro å og Mønsted å løber sammen, har Viborg Museum i løbet af de sidste to år lavet udgravninger i samarbejde med Nationalmuseet og Aarhus Universitet på en ganske særlig plads. Med en kombination af luftfoto, detektorfund, georadar og begrænsede udgravninger begynder vi at få et indblik i en høvdingegård fra germansk jernalder og vikingetid, der som sit mest specielle kendetegn, viser spor efter et kvadratisk tårn, hvis lige ikke kendes i Danmark.

 

Arkæolog Kamilla Fiedler Terkildsen fortæller om udgravninger og de foreløbige resultater.


60 kr.