AFLYST – Vil den omsiggribende brug af kunstig intelligens kunne udfordre den menneskelige hjerne.

v/ Lektor Jørgen Villadsen  

onsdag 29. april 2020 kl. 19:00
1 gang
Viborg Folkeuniversitet

Jørgen Villadsen vil give et generelt overblik over, hvor og hvordan kunstig intelligens vinder frem, og hvordan teknologien allerede nu og fremover vil influere på mange af samfundets og privates områder.

Der vil blive givet indsigt i, hvorvidt ”lærende maskiner” måske kan blive klogere end mennesket – og hvilke konsekvenser, det kan indebære.

Og endelig vil der blive givet lejlighed til at stifte bekendtskab med eventuelle væsentlige problemstillinger, som forskere er optagede af, men som ”vi lægmænd” endnu ikke har kendskab til.

Jørgen Villadsen vil i sit oplæg fokusere på nogle udvalgte teknologier.


Tilmelding til ”Kunstig intelligens” v/” Jørgen Villadsen sendes med angivelse af navn og mailadresse til Viborg Folkeuniversitet, Nygårdsvej 11, 8800 Viborg eller via mail med oplysningerne til viborgfolkeuniversitet@gmail.com. Skriv ”Kunstig intelligens.” Overfør betaling via netbank til reg. nr. 7831 konto 123 8477 eller MobilePay nr. 94189. Husk at anføre ”Kunstig intelligens”.
150 kr.