Vor Gud han er så fast en borg. Luther som salmedigter

v/ cand. theol. frimenighedspræst, Mette Geil, Rødding  

mandag 04. juli 2016 kl. 19:30
1 gang
Rødding Højskole og Folkeuniversitetet

Læs mere.

I Luthers fodspor