Årsberetning 2021 / Thisted Folkeuniversitet

Til bloggens forside

Årsberetning 2021 / Thisted Folkeuniversitet

23. marts 2022
Årsberetninger

Hermed årsrapport for Folkeuniversitetet i Thisted Kommune.

Komiteen fungerer som serviceorgan for forskellige  arrangører foreninger, menighedsråd. museum , oplysningsforbund.

Generelt planlægger og aftaler arrangørerne  selv foredrag med foredragsholder. evt i samarbejde med komiteens medlemmer, som virker som ambassadører for Folkeuniversitetet.

Komiteens sekretær sørger for godkendelse af ansøgningsskema og videre sagsbehandling.

Halvårligt program omtales og offentliggøres  i lokal avis og på Thisted Kommunes hjemmeside.

Arrangører er selv ansvarlige for offentliggørelsen og påtegning I samarbejde med  Folkeuniversitetet i Thisted Kommune.

Vi har i 2021 programsat 31 foredrag. 20 er blevet aflyst pga corona og 11 foredrag er gennemført

med ialt 326 deltagere (dvs. ca 30 deltagere pr foredrag)

Birte Aarup, Thisted Folkeuniversitet

22.03.22

Kommentarer:

Tilføj en kommentar

OBS: Kun tilmeldte komiteer der er loggede ind kan tilføje kommentarer.