Holmegaard-Suså Folkeuniversitet

Program:

Der er ikke indsat nogen kurser for

Menu:

Kontaktinfo

Tel: 4037 4553
E-mail: formand@hosu.dk
Kontaktperson: Inger Damgaard
Web: www.hosu.dk

Folkeuniversitetet er åbent for alle

Se Folkeuniversitetet Holmegaard – Susås program: www.hosu.dk


Hvad er Folkeuniversitetets formål?
AT bringe oplysninger om forskningsresultater og -arbejder i tilgængelig form
AT sprede kendskab til folkeuniversitetsundervisning og samle deltagere til dens aktiviteter
AT danne bindeled mellem videnskab, kunst og samfund
AT gennemføre folkelig universitetsundervisning og lignende almendannende oplysningsvirksomhed ved gennem foredrag, kurser og ekskursioner at give forståelse for videnskab, kunst, litteratur og tidens aktuelle emner

Hvem er Folkeuniversitetet for?
Folkeuniversitetets aktiviteter er åbne for alle, uanset bopælskommune, og der kræves ingen særlige forudsætninger for deltagelse.

Hvad står Folkeuniversitetet Holmegaard – Suså for?
Folkeuniversitets-komitéen mødes jævnligt for at planlægge og sammensætte programmet.

Vi udgiver et forårs- og efterårsprogram, som fremlægges på bibliotekerne i  Næstved Kommune, og som udsendes til tidligere deltagere.

Komitemedlemmer
Inger Damgaard, formand
Hanne Simonsen, kasserer
Leane Christensen
Jens Due
Åse Christiansen
Marianne Fritzen
Vibeke Henningsen
Peter Jensen

Holmegaard-Suså Folkeuniversitet
Tvedevej 13, Tybjerglille
4160 Herlufmagle

Afholdte foredrag/kurser: