Ulfborg-Vemb Folkeuniversitet

Program:

Der er ikke indsat nogen kurser for

Putin og Ukraine:

Den 27. oktober kl. 1930  vil lektor ved forsvarsakademiet Claus Mathiesen holde foredrag om Putin og krigen i Ukraine.  Det sker i Tingsalen, Tingvej i 6990 Ulfborg.

Claus Mathiesen er tidligere militærattache i Ukraine og taler både russisk og ukrainsk, så han har et omfattende kendskab til forholdene, og han er ofte konsulteret af pressen i disse sager.

Foredraget holdes i nært samarbejde med Maritimhistorisk Selskab, så selskabets medlemmer har gratis adgang.  Andre betaler 50 kr., og det er formentlig sidste gang, vi kan holde prisen så lav.

Af hensyn til ledige pladser er det nødvendigt med tilmelding forud

med SMS til 2441 3396  eller mail til fuko712@rytter.net.

Nolde og Nazismen:

Efter 1945 blev Emil Nolde fremstillet som et offer for nationalsocialismen.  Fortællingen holder ikke længere.  Nolde var ikke blot medlem af nazistpartiet, han havde også antisemitiske synspunkter.

Så hvad skal vi stille op med Noldes kunst ?  Hvorfor har vi ofte vanskeligt ved at skille mennesket og kunstneren fra hinanden ?

Foredragsholder er kulturredaktør ved Flensborg Avis  Hans Christian Davidsen  i

Tingsalen på Tinghuset,    6990 Ulfborg,    den 24. marts 2022 kl. 1930. 

Det sker i samarbejde med  Vestjysk Kunstforening Ulfborg.

Stormflod !:

Havet trængte ind over marker, huse og hele landsbyer, da en voldsom storm ramte det nordvestlige Jylland i 1825. Det ændrede livet i og ved Limfjorden. Nordsøen gennemskar tangen mellem Agger og Harboøre, og saltvand og nye arter truede fjordens sild, ål og helt, mens østers og rødspætter kom til. Fiskerne tog snurrevoddet i brug, og driftige folk byggede moler, moderne diger og høfder. Købstæderne Lemvig, Thisted og Nykøbing Mors blomstrede og gav Limfjordens dronning, Aalborg, kamp til stregen. Nu kunne man sejle mod vest og hente jern, kul og tobak og eksportere stude, korn og flæsk. Udkant var det på ingen måde, og indbyggerne så området som centrum og orienterede sig internationalt mod Norge, Tyskland og Storbritannien.

Opsøg det stormomsuste liv i den internationale udkant med professor i moderne historie Bo Poulsen, Aalborg Universitet.

Foredraget holdes på   Sea War Museum   i Thyborøn  den   10. marts 2022  kl. 1930

Sangeren fra Fyret:

Onsdag den 3. november kl. 19,30 holder forfatter Knud Jakobsen foredrag i Maritimhistorisk Selskab på Sea War Museum Jutland i Thyborøn.

Foredraget hedder ”Sangeren fra fyret”, og bygger på Knud Jakobsens nye bog med titlen ”Sangeren fra fyret og krigshelten fra Agger”. Her bringer han spændende nye historier fra Første Verdenskrig, som aldrig har været fortalt før.

En af dem er titelhistorien, som også lægger navn til foredraget. Den handler om en tysk flyvermatros, der i oktober 1917 måtte nødlande 40 sømil fra land på grund af motorskade. I løbet af dagen drev flyet ind mod den jyske vestkyst, mens vejret blev værre og værre. På et tidspunkt kæntrede flyet, og observatøren omkom, mens piloten bevidstløs drev i land lige nord for Thorsminde.

Han var helt alene på en fremmed kyst i et forfærdeligt vejr, men i det fjerne kunne han se lyset fra Bovbjerg Fyr. Han satte kurs mod lyset og nåede frem efter tre timers vandring langs stranden. Dødeligt udmattet klatrede han op ad de lerede skrænter og bankede midt om natten på døren til fyret, hvor han blev modtaget som den fortabte søn.

Matrosen tilbragte 14 dage på fyret og sang dagen lang. Han elskede sang, og da han blev interneret i Odense, kom han i sommeren 1918 tilbage til Bovbjerg og gav koncert på Bovbjerg Badehotel.

Efter krigen lykkedes det ham at skabe sig en karriere som operasanger og refrainsanger i Tyskland. Det var en karriere, som tog en overraskende vending, som dog ikke skal røbes her.

I foredraget vil Knud Jakobsen ikke blot vise billeder af den syngende matros, men også lade tilhørerne lytte til nogle af de grammofonplader, han indsang.

 

Afholdes på  Sea War Museum i Thyborøn   onsdag den 3. november 2021 kl. 1930.

Myter om klimaet du ikke skal hoppe på – en IPCC-skeptiker tager bladet fra munden:

I forelæsningen aflives nogle af de mange vedtagne “klimasandheder”, der florerer ude i offentligheden, og som i irkeligheden er myter. Det siges, at det er umuligt at dræbe myter, men kan det virkelig passe, at tidens klimaforandringer vil føre til civilisationens undergang, og at vores børn og børnebørn står overfor en håbløs fremtid, hvis ikke vi griber ind? Forelæsningen giver dig en rundrejse i klimaobservationernes verden og gør det chokerende klart, at de skræmmende scenarier, som politikere, nyhedsmedier og magtfulde interesseorganisationer strør om sig med og som hos mange skaber klimaangst, enten er halve sandheder, eller er direkte forkerte. Man kan ikke forlange, at almindelige mennesker skal opsøge de talrige videnskabelige artikler, der omhandler virkelighedens klima, men som er ubekvemme for FN´s politisk styrede klimamonopol IPCC. Forelæsningen er derfor en nødvendig genvej til viden om klodens sande tilstand og en stemme i demokratiet. Naturen har bestemt ikke tænkt sig at tage hensyn til, at Jorden nu er beboet. Vi bør prise os lykkelige for, at vi lever i en tid med beskedne klimaforandringer.   

Tingsalen  i Tinghuset, 6990 Ulfborg den 10. februar 2022 kl. 1930.

OBS ! Forudreservation med   SMS til 24413396    eller   mail til   fuko712@rytter.net                                                        

Foredrag DSK og 1. Verdenskrig:

AFLYST på grund af coronavirus

Danske Sønderjyske Krigsdeltagere,  foreningen for netop dansksindede sønderjyder, som var tvunget ind i tysk krigstjeneste for en sag, som ikke var deres.

Lektor  Jørn Buch  skulle  være kommet for at  fortælle om dem på

Sea War Museum  i Thyborøn  den 20. oktober  kl. 1930

Men på grund af coronaen (covid-19) har vi  IGEN  måttet aflyse foredraget, som skulle være holdt i samarbejde med  Maritimhistorisk Selskab og  Sea War Museum.

Vi beklager det rigtig meget, men der er ingen grund til at udfordre covid-19.

 

Foredrag om forureningsfri atomkraft:

Foredraget holdes den 21. januar 2021

 

Den 21. januar 2021  kl. 1930 kommer fysiker, seniorforsker Esben Klinkby fra DTU og Seaborg Technologies for at fortælle om den næsten forureningsfrie atomkraft baseret på Molted Salt og bl.a. thorium.  Disse reaktorer kan fremstilles i størrelser mindre end en landmands kornsilo, og der kan foruden thorium bruge affaldsuran fra almindelige atomkraftværker, så slutaffaldet er meget mindre farligt.

Thoriumreaktorer leverer ikke biprodukter, som kan anvendes i atomvåben, hvilket er en af årsagerne til, at store lande hidtil har været mindre interesserede i denne type reaktor.

Thorium findes i store mængder, og reaktortypen er allerede i anvendelse i bl.a. Sibirien.  Indien har store planer om at blive energiuafhængige netop med disse reaktorer.

Det kan meget vel være fremtidens forureningsfri energikilde og en særdeles god og diskret afløser for vindmøller.

Foredraget holdes i tingsalen i Tinghuset i 6990 Ulfborg.. Entre er 50 kr.  Arrangør er komite 712 Ulfborg-Vemb.

Kontaktinfo

Tel: 2441 3396
E-mail: fuko712@rytter.net
Kontaktperson: Erik Rytter


Komitemedlemmer

Erik Rytter, formand
Elsebeth Søgaard, kasserer
Flemming T. Lundsgaard
Ulfborg-Vemb Folkeuniversitet
Formandens adresse
Ryttergårdsvej 1
6990 Ulfborg

Afholdte foredrag/kurser: